O nás

Milí priatelia,


Podnikové médium roka je ďalšou príležitosťou, aby ste si overili kvalitu svojich podnikových médií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska. A nielen to. Účasťou v súťaži prispievate k celkovému zvyšovaniu úrovne korporátnej komunikácie a kvality podnikových médií v krajine. Sme presvedčení, že tým významne pomáhate kultivovať obchodné i spoločenské vzťahy.

Inšpiráciou zrodu tejto súťaže bola naša občasná spolupráca s  podnikovými médiami rozmanitého zamerania, kde sme spoznali množstvo ľudí, ktorí vkladali veľmi veľa energie, voľného času, invencie, často len za minimálnu odmenu, do realizácie novín, časopisov, letákov a podobne. Veľmi nás oslovila ich zanietenosť, cítili sme, že  by si zaslúžili širšie spoločenské ocenenie – a k vyhláseniu súťaže bol už len krôčik.

Dnes sme tu s našou súťažou po štrnásty raz. A svojou súťažou Vás chceme presvedčiť a poukázať na to, že kvalitný časopis, leták, webová stránka či obyčajný kalendár prinesie skutočne veľký osoh svojmu vydavateľovi – mestu, obci, kraju či podniku, firme, ako aj celej spoločnosti.

Pýtate sa, či si vrcholoví manažéri spoločností uvedomujú dostatočne dôležitosť podnikových médií... Mnohí áno, no mohlo by ich byť podstatne viac. Je potrebné, aby prišli na to, aká je sila slova a obrazu – bez ohľadu na to, či ide o médiá zamerané dovnútra podniku alebo o komunikáciu smerom navonok. Nedostatočné je oceňovanie skutočnosti, že takéto externé médium ich reprezentuje, podporuje v exporte, ovplyvňuje potenciálneho zákazníka, zvyšuje odbyt, vyvoláva záujem o produkty a služby. 
Interne zamerané komunikačné médiá zasa stmeľujú zamestnancov, dávajú im informácie o firme, najbližších zámeroch, umocňujú lojalitu k zamestnávateľovi, výrazne znižujú fluktuáciu, ba často, dovolím si povedať, aj formujú vzťah zamestnanca k spoločnosti, pre ktorú pracuje, v tom lepšom prípade napomáha stotožneniu zamestnancov s firmou. Morálne „nezabúdanie“ na svojich ľudí má v tejto podobe niekedy väčší dosah než finančné ohodnotenie... 

A presne tak by to malo byť aj s našou súťažou. Lebo dobre odvedená práca si zaslúži uznanie. Ceny, diplomy, trofeje si opäť budú hľadať majiteľa. Tak nech sa Vašim médiám v súťaži darí!

Tešíme sa na Vás.