Archív výsledkov PMR 2007

ARCHÍV VÝSLEDKOV PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2007

PORADIE V HLAVNÝCH KATEGÓRIÁCH:

Kategória – „Podnikové noviny“
 • 1. Volkswagen Slovakia. – Svet VW
 • 2. US Steel – Oceľ východu
 • 3. Prvá stavebná sporiteľňa – IMPULZ
Kategória – „Podnikový magazín – interná komunikácia“
 • 1. Mercedes – Benz Slovakia – Hviezdy ciest
 • 2. ČSOB – My z ČSOB
 • 3. ZSE a.s. – Energia +
Kategória – „Podnikový magazín – externá komunikácia“
 • 1. Diners Club Slovakia – Diners Club Magazine
 • 2. Siemens – Vision
 • 3. Škoda Auto Slovensko – Škoda magazín
Kategória – „Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia“
 • 1. TV Bratislava – Správy
 • 2. Orange Slovensko – Orange doma
 • 3. Allianz – Slovenská poisťovňa – Allianz TV
Kategória – „www stránky a intranet“
 • 1. Curaden Slovakia – www.zdravedasna.sk
 • 2. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko – www.bkis.sk
 • 3. Datalan – www.datalan.sk
Kategória – „Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií“
 • 1. Mesto Bratislava – Twin City Journal
 • 2. Žilinský samosprávny kraj – kniha Žilinský samosprávny kraj
 • 3. Mesto Piešťany – Revue Piešťany
Kategória – „Podniková brožúra“
 • 1. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko – Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2007
 • 2. SES a.s. – Brandjournal
 • 3. Skupina Skanska v SR – Šetrenie energiou nestojí veľa
Kategória – „Podnikový kalendár“
 • 1. SLOVNAFT a.s. – Kalendár Mol Group 2008
 • 2. Allianz – Slovenská poisťovňa – kalendár Filip Kulišev 2008
 • 3. US Steel – Hutníci maľujú s umelcami
Kategória – „Voľné formy“
 • 1. Orange Slovensko – Výročná správa
 • 2. Skupina Skanska v SR – Národné parky 2007
 • 3. Volkswagen Slovakia – Pozvánka na Vianočný koncert

ŠPECIÁLNE OCENENIA:

1. Grand Prix 2007 – Podnikové médium roka:
Diners Club Slovakia – Diners Club Magazine

2. Cena Slovenskej televízie za invenčné postupy pri tvorbe:
kalendár VW Slovakia 2008

3. Cena Slovenky za najlepšiu grafickú úpravu:
Diners Club Slovakia – Diners Club Magazine

4. Cena Slovakie Online za najlepšiu titulnú stranu:
Siemens – Vision

5. Cena Slovenského syndikátu novinárov za najlepšiu štylistickú a jazykovú úroveň:
ZSE a.s. – Energia +

6. Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií:
T – mobile Slovensko – Znaková reč pre zamestnancov

7. Detská cena Žirafa (za pomoc chudobným deťom Slovenska):
Konto Orange