Archív výsledkov PMR 2012

Kategória – „Podnikové noviny“
 • 1. Slovnaft - Slovnaft panoráma    
 • 2. U.S. Steel - Oceľ východu  
 • 3. Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. – HUTNÍK
 • 3. Chemosvit a.s.- Chemosvit

Kategória – „Podnikový magazín – interná komunikácia“
 • 1. LEAF Slovakia, s.r.o.- Leaflife
 • 2. Slovak Telekom, a.s.- t-time
 • 2. FALCK SK a.s.. - Falck Život
 • 3. Heineken Slovensko a.s.- HeinekeNovinky
 • 3. Generali Slovensko poisťovňa, a. s.- GS svet

Kategória – „Podnikový magazín – externá komunikácia“
 • 1. Mercedes - Benz Slovakia s.r.o.- Hviezdy ciest
 • 2. Holcim Slovensko a.s.- Whiteboard
 • 3. Allianz - Slovenská poisťovňa - ASPartner

Kategória – „Elektronické médiá“
 • 1. Allianz - Slovenská poisťovňa- Allianz TV
 • 2. Slovenská sporiteľňa a.s.- SPORKA TV
 • 3. Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o.- ZOCELE 2012 

Kategória – „Audiovizuálna prezentácia“
 • 1. Slovnaft - Krátky animovaný film o Slovnafte
 • 2. Volkswagen Slovakia a.s.- Imagefilm Volkswagen Slovakia
 • 3. Slovenská sporiteľňa a.s.- Náš bankový rok 2012
Kategória – „www stránky a intranet“
 • 1. Mesto Bratislava - www.twincityjournal.eu
 • 2. RWE IT Slovakia s.r.o.- RWE IT Slovakia(intranet)
 • 2. Slovenská sporiteľňa a.s.- www.slsp.sk
 • 3. Generali Slovensko poisťovňa, a. s.- www.generali.sk

Kategória – „Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií“
 • 1. Mesto Bratislava - in.BA
 • 2. Americká obchodná komora v SR - Connection magazine
 • 3. Obec Chorvátsky Grob – Chorvaťan
 • 3. Regionálne združenie obcí Hornád - Abovský hlásnik

Kategória – „Podniková brožúra“
 • 1. Allianz - Slovenská poisťovňa - 10. výročie Allianz
 • 2. Malokarpatské osvetové stredisko Modra - Salón výtvarníkov 2012
 • 3. Združenie Malokarpatská vínna cesta Modra -  Vinári na Malokarpatskej vínnej ceste

Kategória – „Podnikový kalendár“
 • 1. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove - CELÝ SVET JE DIVADLO
 • 2. Volkswagen Slovakia a.s.- Kalendár VW SK 2013
 • 3. U.S. Steel - "Hutníci maľujú s umelcami"

Kategória – „Voľné formy“
 • 1. Slovak Telekom, a.s. - Kampaň Mindset
 • 1. Volkswagen Slovakia a.s. - Kampaň Think Blue. Factory.
 • 2. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.- Výročná správa PSS
 • 2. VSE – Diverzita
 • 3. Združenie Malokarpatská vínna cesta Modra - Pohľady do pivnice a vinice

ŠPECIÁLNE CENY:

Grand Prix 2012 – Podnikové médium roka
Slovnaft – Krátky animovaný film

Podnikové médium desaťročia
US Steel – Oceľ východu
Cena rádia VIVA  za invenčné postupy pri tvorbe
Volkswagen Slovakia a.s.
Cena predsedu poroty za najlepšiu obsahovú stránku
Allianz - Slovenská poisťovňa – ASPartner
Cena Prvej stavebnej sporiteľne za najlepšiu grafickú stránku
Mercedes - Hviezdy ciest
Cena Slovenského syndikátu novinárov
Sporka TV – Slovenská sporiteľňa
Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Slovak Telekom – Mindset
Cena Hospodárskych novín
Generali Slovensko poisťovňa– GS Svet
Cena Klubu podnikových médií pre médium s najvyšším potenciálom
Falck – Falck Život
Špeciálna cena – Skokan roka
Dubnický metalurgický kombinát
Detská cena Žirafa (za pomoc deťom)
Slovenská pošta – projekt ZOO