Podnikové médium za rok 2014


Kategória – Podnikové noviny
 • 1. US Steel Košice  - Oceľ východu
 • 2. Národná diaľničná spoločnosť - Výtlk              
 • 3. Chemkostav a.s. - Chemkostav    


Kategória – Podnikový magazín – interná komunikácia
 • 1. Tatrabanka   - Tatrabankár
 • 2. Volkswagen Slovakia - Svet VW
 • 2. Falck   SK - Falck Život
 • 3. HEINEKEN Slovensko, a.s. - HeinekeNovinky              


Kategória – Podnikový magazín – externá komunikácia
 • 1.  Mercedes-Benz Slovakia s.r.o - Hviezdy ciest
 • 2. Syngenta Slovakia s.r.o. - Syninfo
 • 2. Alpha medical, s.r.o. - in Vitro
 • 3. J&T Banka   - Magnus


Kategória – Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia
 • 1. Lidl Slovenská republika - YouTube kanál spoločnosti Lidl
 • 2. Slovenský plynárenský priemysel- e-plameň       
 • 3. SLOVNAFT, a.s. - Film o Štefanovi Svitkovi


Kategória – Webové stránky a intranet
 • 1. Lidl Slovenská republika - www.facebook.com/lidlslovensko
 • 2. Hlavné mesto SR Bratislava - www.inba.sk       
 • 3. Dora Dora - www.fantastickeveci.sk
 • 3. Lidl Slovenská republika – www.lidl.sk                     

Kategória – Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií
 • 1. Hlavné mesto SR Bratislava - In.ba
 • 2. Slovenská Ľupča - Ľupčianske zvesti
 • 2. Slovenská agentúra životného prostredia -  Enviromagazín
 • 3. Americká obchodná komora - Connection magazin

Kategória – Podniková brožúra
 • 1. Lidl Slovenská republika - Tematické brožúry k nepotravinovému sortimentu
 • 2. Syngenta Slovakia s.r.o. - Plodinový katalóg 2014
 • 3.  Finančné riaditeľstvo SR - Za každým úspešným projektom hľadaj kolektív

Kategória – Podnikový kalendár
 • 1. Antalis a.s. - Domčeky
 • 2. NN Životná poisťovňa, a.s. - klientský kalendár
 • 3. OZ Zatúlané psíky Šaľa - Pomôžte zvieratkám               


Kategória – Voľné formy
 • 1. Slovenská pošta a.s. - Výročná správa 2013     
 • 1. Špedservis - Vianočná pohľadnica          
 • 2. Volkswagen Slovakia, a.s. -  Puojd kolekcia
 • 3. Lidl Slovenská republika -     Lidl Fan Cup
 • 3. SLOVNAFT, a.s.  -  Rafinéria Slovnaft zodpovedný sused


ŠPECIÁLNE CENY:

Grand Prix 2014 
Podnikové médium roka
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o    
Hviezdy ciest

Cena Aktuality.sk
za invenčné postupy pri tvorbe
Tatrabanka
Tatrabankár

Cena SITA
za najlepšiu obsahovú stránku
Centire, s.r.o.
ENTIRE

Cena Klubu podnikových médií 
za najlepšiu grafickú stránku
T-Systems Slovakia  
TSSK NEWS

Cena PhDr. Mariána Matyáša
pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Volkswagen Slovakia, a.s.
Kolekcia Puojd

Cena Slovak Business Agency
pre najperspektívnejšie médium malých a stredných podnikov
Dora Dora 
www.fantastickeveci.sk

Cena predsedu poroty
J&T Banka
Magnus

Detská cena Žirafa
za pomoc deťom v núdzi
Fórum donorov