Podnikové médium za rok 2016

Podnikové noviny
 • 1. TEAM: - Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • 2. MATADOR expres - MATADOR HOLDING, a.s.
 • 3. Náš svet - Svet zdravia a.s.

Podnikový magazín – interná komunikácia
 • 1. Tatrabankár - Tatra banka, a.s.
 • 2. Allianz Dialóg - Allianz – Slovenská poisťovňa
 • 2. DATALAN IN - DATALAN, a.s.
 • 3. Falck život - Falck Emergency, a.s.

Podnikový magazín – externá komunikácia
 • 1. In Vitro - Alpha Medical s.r.o.
 • 1. MAGNUS - J&T Banka, a. s.
 • 2. ŠKODA Magazín - ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
 • 3. labMED - MEDIREX GROUP ACADEMY

Časopisy neziskových a rozpočtových organizácií
 • 1. Tatry Magazín - Region Liptov
 • 2. Ľupčianske zvesti -  Obec Slovenská Ľupča 
 • 3. in.ba - Hlavné mesto SR Bratislava
 • 3. Múzejné noviny - Vihorlatské múzeum

Webové stránky a intranet
 • 1. www.sala.sk – Mesto Šaľa
 • 2. www.heineken.sk - Heineken Slovensko
 • 3. www.zihadielko.sk  - Lidl Slovenská republika

Podniková brožúra
 • 1. Plodinový katalóg - Syngenta Slovakia
 • 2.  25. výročie vzniku Colného laboratória - Finančné riaditeľstvo SR
 • 3.  Chémia je zábava - SLOVNAFT a.s.

Podnikový kalendár
 • 1. Kalendár „Vzorkovník“  -  SCP Ružomberok
 • 2. Kalendár Antalis – Antalis, a.s.
 • 3. Mohlo to byť aj inak – Mesto Spišská Nová Ves

Audiovizuálna prezentácia
 • 1. Film Pamätníci – Mores resort, a.s.
 • 2. 95 rokov – Západoslovenská energetika
 • 3. Video o kurzoch prvej pomoci pre deti - Falck nezisková organizácia

Virál
 • 1. Turzo Juraj – najznámejší palatín v Žilinskej župe - Žilinský samosprávny kraj
 • 2. Rozprávky, ktoré potešia všetky deti - Lidl Slovenská republika
 • 3. Robot Edo zdobí stromček - Volkswagen Slovakia, a.s.

Výročné správy
 • 1. DATALAN, a.s.
 • 2. Asseco Central Europe, a.s.
 • 3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Elektronický magazín
 • 1. Allianz TV - Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
 • 2. Elektronický magazín - CRH (Slovensko) a.s.
 • 3. TEWE Generali - Generali Poisťovňa, a.s.

Voľné formy
 • 1. Správa vo fľaši - Heineken Slovensko
 • 2. Aplikácia POMOC NA DIAĽNICI - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • 3. Deň otvorených dverí - Volkswagen Slovakia, a.s.
 • 3. Na veku záleží – Respect APP

Facebookové stránky
 • 1. Lidl Slovenská republika
 • 2. Národná diaľničná spoločnosť   a.s.
 • 3. Unlimit Recruitment

ŠPECIÁLNE CENY:
Grand Prix 2016 Podnikové médium roka
Tatry Magazín - Region Liptov

Cena za najlepšiu obsahovú stránku
Syninfo - Syngenta Slovakia

Cena Klubu podnikových médií za najlepšiu grafickú stránku
Uspieť môže každý - KPMG Slovensko

Cena kúpeľov Brusno za invenčné postupy pri tvorbe
Správa vo fľaši - Heineken Slovensko

Cena predsedu poroty
MAGNUS - J&T Banka, a. s.

Cena hlavného mesta Bratislava pre ojedinelé médium miest a obcí
Ľupčianske zvesti -  Obec Slovenská Ľupča 

Najúspešnejšia spoločnosť v oblasti podnikových médií za rok 2016
Heineken Slovensko

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Turzo Juraj – najznámejší palatín v Žilinskej župe – Žilinský samosprávny kraj

Detská cena Žirafa za pomoc deťom v núdzi
Občianske združenie Želaj si!