Archív výsledkov PMR 2010

VÝSLEDKY PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2010

Kategória – „Podnikové noviny“
 • 1. US Steel – Oceľ východu
 • 2. Poštové zvesti - Slovenská pošta
 • 3. Impulz - Prvá stavebná sporiteľňa
Kategória – „Podnikový magazín – interná komunikácia“
 • 1. Tatrabankár - Tatra Banka
 • 2. Modrý plameň - SPP
 • 3. sellING – ING
 • 3. Naša banka - Unicredit Bank
Kategória – „Podnikový magazín – externá komunikácia“
 • 1. Private Banking Times – Private Banking Times
 • 2. Spektrum ABB – Spektrum ABB
 • 3. Lekárnik – Unipharma
Kategória – „Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia“
 • 1.  Povodne 2010  - film - VSE
 • 2.  Allianz TV  - Allianz      
 • 3.  Harley TV – vnútorný okruh - Harley – Davidson Bratislava

Kategória – „www stránky a intranet“
 • 1. www.harley-davidson-bratislava.sk - Harley – Davidson Bratislava
 • 2. Intranet - Allianz
 • 3. www.twincityjournal.sk - Mesto Bratislava 

Kategória – „Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií“
 • 1. Náš kraj - VÚC Banská Bystrica
 • 2. Revue Piešťany - Mesto Piešťany
 • 3.  in.ba - Mesto Bratislava
 • 3. Rusovce - mestská časť Rusovce

Kategória – „Podniková brožúra“
 • 1. Energia okolo nás - VSEa.s.
 • 2. Katalóg motoriek - Harley – Davidson Bratislava
 • 3. KIA Slovakia - KIA Slovensko

Kategória – „Podnikový kalendár“
 • 1. Letné shakespearovské dni - Generali Slovensko
 • 2. Nástenný kalendári - ABB
 • 2. Kalendári - Volkswagen Slovensko
 • 3. Nástenný kalendári - HKM Zvolen

Kategória – „Voľné formy“
 • 1. Echo + Sme tími - T-com
 • 1. Elo a Nea šetria energiu - VSE
 • 2.  Výročná správa - Generali
 • 3.  15. výročie zamestnancov - Volkswagen Slovensko  

ŠPECIÁLNE CENY:
Cena RTVS  za invenčné postupy pri tvorbe
Volkswagen Slovakia
Cena Slovenky za najlepšiu obsahovú stránku
Modrý plameň - SPP
Cena Hospodárskych novín   
Private Banking - Times
Cena Klubu podnikových médií – Skokan roka
Metropola - Starmedia
Cena Prvej stavebnej sporiteľne za najlepšiu grafickú stránku
Tatrabankár - Tatrabanka              
Cena kúpeľov Brusno pre najperspektívnejšie médium
www.harley-davidson-bratislava.sk -  Haley – Davidson Bratislava

Cena Žirafa
pre médium, firmu či tvorcov, ktorí systematicky pomáhajú riešiť problémy detí
Tvorcovia relácie 5 minút po 12 - RTVS

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Energia okolo nás – pracovné listy pre učiteľov a žiakov - VSE

Grand Prix 2010 – Podnikové médium roka
Tatrabankár - Tatrabanka

Mediálnymi partnermi projektu sú RTVS, Hospodárske noviny, Slovenka.
Reklamnými partnermi súťaže sú Prvá stavebná sporiteľňa a.s. a Kúpele Brusno a.s.