Archív výsledkov PMR 2011

VÝSLEDKY PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2011

Kategória – „Podnikové noviny“
 • 1.  OCEĽ VÝCHODU  - U.S. Steel Košice
 • 2.   IMPULZ - Prvá stavebná sporiteľňa
 • 3.   Podbrezovan - Železiarne Podbrezová
Kategória – „Podnikový magazín – interná komunikácia“
 • 1.  GS Svet - Generali Slovensko
 • 2.  Sporka - Slovenská sporiteľňa
 • 2.  TATRABANKÁR -  Tatrabanka
 • 3.   Naša banka - Uni Credit
Kategória – „Podnikový magazín – externá komunikácia“
 • 1. PULSE magazín - VW Slovakia
 • 2. Connection Magazin - Americká obchodná komora
 • 3. Datalan News - Datalan
Kategória – „Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia“
 • 1. Allianz TV -  Allianz
 • 2. Interné audiovizuálne prezentácie - Generali Slovensko
 • 3. Sporka TV -  Slovenská sporiteľňa

Kategória – „www stránky a intranet“

Kategória – „Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií“
 • 1. Revue  Piešťany - mesto Piešťany
 • 2. Ľupčianske zvesti - Obec Slovenská Ľupča
 • 3. Múzejné noviny 2011 - Vihorlatské múzeum Humenné

Kategória – „Podniková brožúra“
 • 1. Štyri ročné obdobia na Malokarpatskej vínnej ceste - Malokarpatská vínna cesta
 • 2.  Salón výtvarníkov - Malokarpat. osvetové stredisko Modra
 • 3.  Vinohradnícky a vinársky rok - Malokarpatská vínna cesta

Kategória – „Podnikový kalendár“
 • 1. Teplo domova - Prvá stavebná sporiteľňa
 • 2. 7 divov banskobystrického kraja - VÚC Banská Bystrica
 • 3. Generali Slovensko - pre nás jasná voľba - Generali Slovensko

Kategória – „Voľné formy“
 • 1.  Toto ide na naše triko - Slovak telekom
 • 2.  Výročná správa - Datalan
 • 3.  Výročná správa - Slovenská pošta
 • 3.  Kampaň Komunikačné štandardy - Východoslovenská energetika

ŠPECIÁLNE CENY:
Grand Prix 2011 – Podnikové médium roka
PULSE – Volkswagen Slovakia

Cena HN online  za účelné spracovanie média
www.mvc.sk  -  Malokarpatská vínna cesta

Špeciálna cena za najlepšiu obsahovú stránku
Oceľ východu – U.S. Steel Košice

Cena Prvej stavebnej sporiteľne za najlepšiu grafickú stránku
V srdci Slovenska – Banskobystrický samosprávny kraj

Cena Hospodárskych novín  za moderné postupy pri tvorbe
Tatrabanka – Private Banking Times

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií
Akty T – Slovak  Telekom

Cena kúpeľov Brusno pre najperspektívnejšieho nováčika
Falck SK, a.s.

Detská cena Žirafa  za pomoc deťom v núdzi
Nadácia Linaje

Cena Klubu podnikových médií
Objav možnosti škôl spoločnosti Železiarne Podbrezová