Archív výsledkov PMR 2008

VÝSLEDKY PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2008

Kategória – „Podnikové noviny“
 • 1. US Steel – Oceľ východu
 • 2. Tatra banka - Tatrabankár
 • 3. Slovenská pošta - Poštové zvesti
Kategória – „Podnikový magazín – interná komunikácia“
 • 1. Diamond International Corporation - Diamond Partners
 • 2. ING Managements Services - Selling
 • 3. SPP – Modrý plameň
Kategória – „Podnikový magazín – externá komunikácia“
 • 1. Diners Club Slovakia – Diners Club Magazine
 • 2. Tatra banka – Private banking
 • 3. Top Auto Slovensko – Top cars
Kategória – „Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia“
 • 1. Volkswagen Slovakia – Svet VW
 • 2. Allianz – Slovenská poisťovňa – Allianz TV
 • 3. Východoslovenská energetika – Úspechy našej energie
Kategória – „www stránky a intranet“
 • 1. Hlavné mesto SR Bratislava - www.twincityjournal.eu
 • 2. Diners Club Slovakia - www.dinersclub.sk
 • 3. 1st Slovak Internet Society - www.firemnyzoznam.sk
Kategória – „Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií“
 • 1. Mesto Bratislava – Twin City Journal
 • 2. Ministerstvo obrany SR - Obrana
 • 3. Mestské časti Lamač a Devínska Nová Ves - Metropola
Kategória – „Podniková brožúra“
 • 1. Diamond International Corporation - Podniková brožúra
 • 2. Cosmopolitan - Cosmopolitan Family
 • 3. Volkswagen Slovakia - Skladačka Nr. 1
Kategória – „Podnikový kalendár“
 • 1. Volkswagen Slovakia - stolový kalendár
 • 2. Slovenská pošta - Perly Karpát
 • 3. Corinex Group Slovakia - nástenný kalendár
Kategória – „Voľné formy“
 • 1. Východoslovenská energetika - Úspechy našej energie (kniha)
 • 2. Asseco Slovakia - Výročná správa
 • 3. T-mobile Slovensko - Kampaň o aktivitách ľudských zdrojov (PDF)

ŠPECIÁLNE OCENENIA:

1. Grand Prix 2007 – Podnikové médium roka:

Volkswagen Slovakia - kalendár VW 2009

2. Cena Slovenskej televízie za invenčné postupy pri tvorbe:

Hlavné mesto SR Bratislava - Brožúra Rusovce

3. Cena Slovenky za najlepšiu grafickú úpravu:

ADLER Slovensko - Arch News

4. Cena Hospodárskych novín za najlepšiu obsahovú stránku:

U.S. Steel Košice - Oceľ východu

5. Cena SITA za najlepšiu štylistickú a jazykovú úroveň:

Futurum - Tepláreň Košice

6. Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií:

Volkswagen Slovakia - Trailer VW Slovakia

7. Cena kúpeľov Brusno pre najperspektívnejšieho nováčika v oblasti podnikových médií:

Kia Motors Slovakia - Kia Family News

8. Detská cena Žirafa (za pomoc deťom v hmotnej núdzi):

Jakub Petraník

Petra Kepeňová