Podnikové médium za rok 2015

 

PODNIKOVÉ NOVINY

 • 1. Výtlk - Národná diaľničná spoločnosť
 • 2. Oceľ východu - U.S. Steel Košice
 • 2. HeinekenNovinky - Heineken Slovensko
 • 3. Novinky písané ceruzkou - Západoslovenská energetika

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

 • 1. Generali svet - Generali Poisťovňa
 • 2. LABINFO - Medirex Servis
 • 3. Linka E - Stredoslovenská energetika
 • 3. Tatrabankár - Tatra banka a.s.


PODNIKOVÝ MAGAZÍN - EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

 • 1. inVitro - Alpha medical
 • 1. Private banking Times - Tatra banka
 • 2. Syninfo - Syngenta Slovakia
 • 3. Správca vášho domova - Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina


ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 • 1.TATRY MAGAZÍN - Reregión Liptov – Oblastná organizácia cestovného ruchu
 • 1. Ľupčianske zvesti - Slovenská Ľupča
 • 2. Radničné noviny - Mesto Banská Bystrica
 • 3. Novinky z radnice - Mesto Trnava


PODNIKOVÁ BROŽÚRA

 • 1. Podnikateľský plán - Národná diaľničná spoločnosť
 • 2. Plodinový katalóg - Syngenta Slovakia
 • 3. Tento katalóg produktov - Tento a.s.
 • 3. Dvojjazyčná prezentačná publikácia - Finančná správa


VÝROČNÉ SPRÁVY

 • 1. Výročná správa Slovenskej pošty  - Slovenská pošta
 • 2. Výročná správa 2015 - DATALAN
 • 2. Výročná správa SLOVNAFT - SLOVNAFT
 • 3. Výročná správa Chemkostav - Chemkostav


WEBOVÉ STRÁNKY A INTRANET


ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA

 • 1. Film o Slovnafte - SLOVNAFT
 • 2. Animované procesy pre zamestnancov a zákazníkov - Západoslovenská energetika
 • 3. Diaľničná patrola - Národná diaľničná spoločnosť


PODNIKOVÝ KALENDÁR

 • 1. Kreatívny kalendár Antalis 2016 - Antalis
 • 2. Kalendár Falck - Falck SK
 • 3. Kia kalendár - Kia Motors Slovakia


VOĽNÉ FORMY

 • 1. Medvedík Falck - Falck SK
 • 2. Compliance komiks - SLOVNAFT
 • 3. Pojmy z elektroenergetiky - Východoslovenská distribučná


FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

 • 1. Profil Slovnaft - LOVNAFT, a.s.
 • 2. Profil ŽSK - Žilinský samosprávny kraj
 • 3. Fun Page - Finančná správa


ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

 • 1. Newsletter - Žilinský samosprávny kraj
 • 2. IdeaHub - Axa Services
 • 3. Kuchyňa Lídla - Lidl Slovenská republika


VIRÁL

 • 1. XXX
 • 2. Audiorozprávky a pesničky - Lidl Slovenská republika
 • 3. XXX